เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงสำรวจพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านเหล่าหลวง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเหล่าหลวง เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำจากศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ถึงสถานีรถไฟกบินทร์บุรีเก่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจรไปยังสถานีรถไฟได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2021-09-16
2021-09-12
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-09-02
2021-09-01