เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนสามทหาร (หมู่บ้านก้องตะวัน)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ชุมชนสามทหาร (หมู่บ้านก้องตะวัน) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

 

“ ชาวกบินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19”

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า

2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-07