เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่าทำความสะอาดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วย และผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ นำข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ Big Cleaning พื้นที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนกบินทร์บุรี หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยล้างทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื้อมั่นให้กับประชาชน

2021-09-16
2021-09-12
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-09-02
2021-09-01