เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากบินทร์บุรี บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า


วันที่ 2 กันยายน 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากบินทร์บุรี มอบพัดลม จำนวน 5 เครื่อง และน้ำดื่ม จำนวน 25 แพ็ค เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า 

เทศบาลตำบลเมืองเก่ากราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากบินทร์บุรี เป็นอย่างสูง

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญ

2021-10-25
2021-10-25
2021-10-21
2021-10-20
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18