เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยนายสมบัติ ภูสง่า ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบพัดลม จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบล เมืองเก


ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า กราบขอบพระคุณ คุณพรประเสริฐ แก้วตา มอบพัดลม จำนวน 4 ตัว เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกปักษ์รักษา คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญ
คนเมืองเก่า ไม่ทิ้งกัน
ขอบคุณท่านที่ไม่ทิ้งเรา

2021-10-25
2021-10-25
2021-10-21
2021-10-20
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18