เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดในซอยหนองแสง ชุมชนบ้านไผ่


วันที่ 8 กันยายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศในตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ ร.ต.ท. กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่กักตัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดในชุมชนบ้านไผ่ซอยหนองแสง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว เบื้องต้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวแล้ว

ต่อจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังสวนสาธารณะอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) เพื่อสำรวจคนเร่รอนที่มาพักอาศัยหลับนอนในบริเวณศาลาพักผ่อนภายในสวนสาธารณะ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี รับเรื่องไปดำเนินการจัดหาที่พักอาศัยให้ต่อไป





2021-09-16
2021-09-12
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-09-02
2021-09-01