เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบอาหารและน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธาของสถานปฏิบัติเมตตานิมิตธรรมจังหวัด


วันนี้ 10 กันยายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบอาหารและน้ำดื่มจากสถานปฏิบัติเมตตานิมิตธรรม จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย แม่ชีเที่ยงธรรม แม่ชีนุช พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ที่กรุณามอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวในชุมชนบ้านเอื้ออาทร ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยในพื้นที่ ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้ส่งต่ออาหารและน้ำดื่มไปยังศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ที่ตั้งอยู่โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา และนำอาหารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานที่ฉีดวัคซีนของอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารจำนวนหนึ่งให้กับสถานที่ปฏิบัติเมตตานิมิตธรรม เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโอกาสต่อไป

2021-09-16
2021-09-12
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-09-02
2021-09-01