เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า สำรวจพื้นที่น้ำท่วม บริเวณชุมชนบ้านนางเลง (บ้านนางเลงเหนือ) พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันกิ่งไม้โค่น กีดขวางเส้นทางสัญจรในชุมชนเมื่อเกิดพายุฝนตก


# วันหยุด แต่เราไม่หยุด

# เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน

นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรี

ตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยนายณรงค์ นนบุญ รองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทำการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านนางเลง (บ้านนางเลงเหนือ) พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันกิ่งไม้โค่น กีดขวางเส้นทางสัญจรในชุมชนเมื่อเกิดพายุฝนตกหนัก

 

2021-09-16
2021-09-12
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-09-02
2021-09-01