เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ

หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อหารือ

ข้อราชการและติดตามความคืบหน้า

ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้กับส่วนราชการ และวางแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2021-10-25
2021-10-25
2021-10-21
2021-10-20
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18