เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำการเก็บ ขน เคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง


วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง (ร้านครัวกบินทร์) ทำการเก็บขน เคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ขึ้นที่สูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากเวลาฝนตกหนักเกิดภาวะน้ำระบายไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12