เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมวดการทางกบินทร์บุรี และชุมชนบ้านเมืองใหม่


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่หมวดการทางกบินทร์บุรี และชุมชนบ้านเมืองใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

“ ชาวกบินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19”

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12