เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ร.ต.ท.กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเกรียงศักดิ์ งามนิลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นางสาวทิพธัญญา สามารถ ผู้ใหญ่บ้านนางเลง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พร้อมด้วย นางสไบทอง หอมจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12