เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช"


วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”
เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดอำเภอกบินทร์บุรี โดยมีนายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี
 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12