เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซ่อมฝาท่อระบายน้ำและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณซอยหลังวัดบ้านไผ่ชุมชนบ้านโนนคูณ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน


นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบ้านโนนคูณ ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณซอยหลังวัดบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

 

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12