เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน (ไฟรายทาง) ในชุมชนบ้านเมืองใหม่ ชุมชนบ้านดงเย็น และชุมชนบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน (ไฟรายทาง) ชุมชนบ้านเมืองใหม่ ชุมชนบ้านดงเย็น และชุมชนบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-12
2021-11-12