เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หมู่บ้านก้องตะวันและชุมชนบ้านหนองกุลาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน


นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ลงพื้นที่หมู่บ้านก้องตะวัน และชุมชนบ้านหนองกุลา
ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยน
ฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด

2022-01-18
2021-12-29
2021-12-21
2021-12-18
2021-12-06
2021-12-01
2021-11-27
2021-11-26
2021-11-24
2021-11-23