เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการพิธีมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที 5 กันยายน 2565 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพิธีมอบบ้าน
ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางมัทนา สุวัณณุสส์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกุลา
เพื่อมอบบ้านให้กับ นางอุไร สิงห์เปลี่ยน
มอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
ในการนี้ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรี ปลัดอาวุโส ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรีนายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13