เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ผู้แทนหน่วยงานรับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้แก่เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยมีนายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นผู้แทนหน่วยงานในการรับมอบ
ณ ห้องประชุมส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี

2023-02-06
2023-01-26
2023-01-16
2022-12-27
2022-11-08
2022-09-05
2022-08-26
2022-07-28
2022-07-06
2022-06-03