เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 26 มกราคม 2566 สัมมนาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี


นายเกรียงศักดิ์ งามนิลประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าสัมมนาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีในหัวข้อ                                                                     “การจัดการพลังงานในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานด้านพลังงานชุมชนกับเจ้าหน้าที่ อปท.ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน”

2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-08
2023-03-03
2023-02-28
2023-02-06
2023-01-26
2023-01-16
2022-12-27