เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนบ้านโนนคูณ


วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนคูณ เพื่อทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานประกอบการของประชาชนพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านโนนคูณ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง ในการนี้ นายสาคร พวงชะอุ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจกันผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้

2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-07