เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


สมาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเพื่อเยียวยาผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยในการนี้ ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมคนตาบอดไทย

 

2021-06-13
2021-06-12
2021-06-12
2021-06-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-05