เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วย ร.ต.ท.กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายอดุลย์ การงาน สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรีและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงาน สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้การแนะนำการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-07