เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2567 ]40
2 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2567 ]23
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]363
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]369
5 ประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]390
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]30
7 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 3 เม.ย. 2566 ]382
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]400
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]378
10 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล [ 24 ม.ค. 2566 ]24