เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 18 ส.ค. 2564 ]43
2 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]70
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]67
4 รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]61
5 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติทิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 25 ม.ค. 2560 ]60