เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 [ 8 ก.ค. 2567 ]8
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]21
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 17 ตัว [ 19 มิ.ย. 2567 ]36
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]37
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 มิ.ย. 2567 ]44
6 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 มิ.ย. 2567 ]49
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) [ 10 มิ.ย. 2567 ]65
8 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 10 มิ.ย. 2567 ]55
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บของบริเวณฝั่งตรงข้ามศาลาประชาคม [ 5 มิ.ย. 2567 ]76
10 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย [ 5 มิ.ย. 2567 ]64
11 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า [ 9 เม.ย. 2567 ]98
12 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]96
13 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 และสำหรับชุมชนบ้านหนองกุลา หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มี.ค. 2567 ]116
14 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสุวรรณศร 33 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านก้องตะวัน ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]96
15 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสุวรรณศร 33 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1,2 ชุมชนรุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]101
16 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การจัดซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งฯ [ 27 มี.ค. 2567 ]78
17 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 มี.ค. 2567 ]70
18 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ สายทางซอยหลังวัดบ้านไผ่บริเวณบ้านนายเจตริน จันทรา ถึงบ้านนายบุญทัน แนนสินธุ์ ชุมชนบ้านโนนคูณ หฒู่ที่ 17 ตำบลเมืองเก่า [ 22 มี.ค. 2567 ]61
19 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 2 หมู่บ้านก้องตะวัน ชุมชนสามทหาร หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า [ 22 มี.ค. 2567 ]58
20 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 19 มี.ค. 2567 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14