เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง [ 16 ก.ย. 2564 ]2
2 กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องน้ำสำนักงานเทศบาล) [ 3 ก.ย. 2564 ]8
3 ประกาศกำหนดราคากลางคุรภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน [ 2 ก.ย. 2564 ]17
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนายอถึก ถึงบ้านนายธนชัย ชุมชนบ้านเหล่าหลวง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2564 ]12
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน [ 17 ส.ค. 2564 ]10
6 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนและตลิ่งแควพระปรง ซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]20
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ป้ายชื่อสำนักงานเทศบาล) [ 10 ส.ค. 2564 ]18
8 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2564 ]17
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ [ 9 ส.ค. 2564 ]12
10 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5