เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ก.ย. 2566 ]7
2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2566 ]14
3 ประกาศจำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 28 ส.ค. 2566 ]17
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment: LPA) ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]244
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment: LPA) ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]244
6 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 17 ส.ค. 2564 ]241
7 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมือเงก่า [ 17 ส.ค. 2564 ]245
8 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำส่วนการงานและประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 17 ส.ค. 2564 ]245