เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2567 ]19
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]118
3 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]112
4 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ก.ย. 2566 ]147
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2566 ]155
6 ประกาศจำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 28 ส.ค. 2566 ]165
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment: LPA) ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]388
8 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment: LPA) ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]386
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 17 ส.ค. 2564 ]371
10 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมือเงก่า [ 17 ส.ค. 2564 ]399
11 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำส่วนการงานและประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 17 ส.ค. 2564 ]399