เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]31
2 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน [ 19 ธ.ค. 2566 ]29
3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 เม.ย. 2565 ]350
4 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]328
5 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]323
6 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]322