เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 10 ต.ค. 2566 ]39
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]36
3 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]35
4 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ [ 5 ต.ค. 2566 ]35
5 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]52
6 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]41
7 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]41
8 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568) [ 8 ก.ย. 2565 ]298
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]290
10 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]278