เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 25 ก.ย. 2566 ]149
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญยัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน 1 ฉบับ [ 10 ส.ค. 2566 ]179
3 รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีขอใช้ประโยชน์และขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปลาแขยง [ 29 พ.ค. 2566 ]182
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอใช้ประโยชน์และขอขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์หนองปลาแขยง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2566 ]164
5 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอใช้ประโยชน์และขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปลาแขยง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2566 ]169