เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่2734/2564 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ปรับปรุงการบังคับใช้มาตราการให้เหมาะสมกับสถานการณ์)     เอกสารประกอบ : มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :