เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :