เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฯๆ ได้ที่เว็ปไซต์ www.nacc.go.th

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฯๆ ได้ที่เว็ปไซต์ www.nacc.go.th
 
:
111
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :