เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย [ 26 ก.ย. 2566 ]3
2 การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD" [ 26 ก.ย. 2566 ]3
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 19 ก.ย. 2566 ]32
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 19 ก.ย. 2566 ]17
5 ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 19 ก.ย. 2566 ]17
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2566 ]70
7 การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล [ 8 ก.ย. 2566 ]37
8 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 8 ก.ย. 2566 ]25
9 มาตรการการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 7 ก.ย. 2566 ]23
10 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำบางประกง [ 4 ก.ย. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26