เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบบการและประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
2 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ค. 2564 ]10
3 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 28 เม.ย. 2564 ]26
4 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 28 เม.ย. 2564 ]20
5 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท [ 27 เม.ย. 2564 ]16
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]21
7 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC [ 16 เม.ย. 2564 ]13
8 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีการศึกษา 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]21
9 ประกาศ งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]48
10 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัว [ 17 มี.ค. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3|4