เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และประกาศเชิญชวน ส่งผลงานชิงรางวัล The best road safety Thailand 2024 [ 17 ก.ค. 2567 ]8
2 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ [ 10 ก.ค. 2567 ]7
3 ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 9 ก.ค. 2567 ]16
4 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรัฐธรรมนูญสำหรับผู้พิการ [ 9 ก.ค. 2567 ]10
5 การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดปราจีนบุรี [ 3 ก.ค. 2567 ]11
6 ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 28 มิ.ย. 2567 ]25
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2567 ]24
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต [ 27 มิ.ย. 2567 ]15
9 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67 [ 25 มิ.ย. 2567 ]24
10 ประชสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน [ 21 มิ.ย. 2567 ]43
11 ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 20 มิ.ย. 2567 ]56
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการในการจำหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ 20 มิ.ย. 2567 ]48
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญูและความดี สู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2567 " [ 19 มิ.ย. 2567 ]50
14 ประชาสัมพันธ์การพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" [ 19 มิ.ย. 2567 ]49
15 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]60
16 ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารว่นตำบลวังท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]63
17 ส่งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปปขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน [ 7 มิ.ย. 2567 ]90
18 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]68
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว [ 7 มิ.ย. 2567 ]182
20 จำนวนประชากรคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 31 พ.ค. 2567 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20