เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
สำนักงานเทศบาล

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา
08.30 - 16.30

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

789 หมู่ 5  ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  25110

โทรศัพท์  037-452612 โทรสาร 037-452609 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 037-452608

E- mail: admin@mkplocal.go.th

WebSite : WWW.MKPLOCAL.GO.TH