เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฟุตซอล)
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
17 ก.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และประกาศเชิญชวน ส่งผลงานชิงรางวัล The best road safety Thailand 2024
10 ก.ค. 2567 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์
9 ก.ค. 2567 ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลสระบัว
9 ก.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรัฐธรรมนูญสำหรับผู้พิการ
3 ก.ค. 2567 การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดปราจีนบุรี
8 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
1 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 17 ตัว
19 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา