เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
  โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  วันเด็กแห่งชาติ ปี2567
 
1 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)
1 มี.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cites)
29 ก.พ. 2567 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
29 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า
29 ก.พ. 2567 การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
21 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
20 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา