เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าทำความสะอาดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วย และผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย ร.ต.ท.กิตติ สวงนทรัพย์ รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ จากคณะสงฆ์ในนามกองทัพธรรม ณ วัดศรีษะเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 29 กรกฎาคม 2564
 
22 ก.ค. 2564 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 ก.ค. 2564 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
19 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) และฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
16 ก.ค. 2564 ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป
27 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
23 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนายอถึก ถึงบ้านนายธนชัย ชุมชนบ้านเหล่าหลวง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?