เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า สำรวจพื้นที่น้ำท่วม บริเวณชุมชนบ้านนางเลง (บ้านนางเลงเหนือ) พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันกิ่งไม้โค่น กีดขวางเส้นทางสัญจรในชุมชนเมื่อเกิดพายุฝนตก
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบอาหารและน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธาของสถานปฏิบัติเมตตานิมิตธรรมจังหวัด
 
20 ก.ย. 2564 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
20 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
8 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การเปิดใช้สวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
2 ก.ย. 2564 มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
1 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔
16 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
3 ก.ย. 2564 กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องน้ำสำนักงานเทศบาล)
2 ก.ย. 2564 ประกาศกำหนดราคากลางคุรภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน
18 ส.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนายอถึก ถึงบ้านนายธนชัย ชุมชนบ้านเหล่าหลวง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?