เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในชุมชน
  ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
1 มิ.ย. 2564 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบบการและประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
17 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
28 เม.ย. 2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
28 เม.ย. 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
27 เม.ย. 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท
11 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำ พร้อมรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
10 มิ.ย. 2564 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
8 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน
4 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหดนราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ระยะที่ 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?