เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564

 
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารองค์กา
  วันที่ 26 มกราคม 2566 สัมมนาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
 
8 ก.พ. 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
8 ก.พ. 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า
18 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สนใจแสดงความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ฯ บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
4 ม.ค. 2566 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
29 ธ.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่าอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
1 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 ม.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?