เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
 
  ตรวจพื้นที่สวนกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับพี่น้องประชาชน
  นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดตลาดเม่งหลี เพื่อสุขอนามัยของประชาชนและเพื่อป้องกันการแพร
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน (ไฟรายทาง) ในชุมชนบ้านเมืองใหม่ ชุมชนบ้านดงเย็น และชุมชนบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
 
19 พ.ย. 2564 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
18 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
2 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
28 ต.ค. 2564 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน " มะลิซ้อน"
28 ต.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ต.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายลือถึงปั๊มน้ำมันผาติ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีคัดเลือก
30 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล
29 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง การติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า
29 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งภายในชุมชน จำนวน 5 ชุด
22 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง บริเวณรอบที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?